Uppdragsgivare

Umevakt utför parkeringsövervakning på tomtmark.

Vi gör även vägmärkesplaner för fastighetsägare gällande tomtmark samt räknar ut kostnader för uppskyltning och färdigställande av förslag.

Inom företaget har vi personal med utbildning för all verksamhet gällande parkeringsövervakning och upprättande av skyltplaner för parkeringsområden.

Vi har inom företaget brett kunskapskunnande gällande vägtrafiklagstiftning för parkeringsövervakning på tomtmark. Detta innebär att fastighetsägare får vid genomgång av p-övervaknings- och skyltförslag en tydlig inblick av vad som regleras och förbättras gällande trafiksäkerhet samt boendemiljö från förslaget.

Vägsamfällighetsföreningar kan även få hjälp med förslag och åtgärder när det gäller trafikproblem.

Umevakt Parkering AB, 090-70 39 00, info@umevakt.se